ΚΕΑ


 

kea

Εντός των εγκαταστάσεων της Ένωσης λειτουργεί Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών. Η Ένωση συμμετέχει από το 2013 στο πρόγραμμα GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ της ΠΑΣΕΓΕΣ με στόχο τη στήριξη και την εξυπηρέτηση των αγροτών και των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων.

Η Ένωση παρέχει υπηρεσίες στους αγρότες που αφορούν ενισχύσεις επιδοτήσεις, όπως:

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΣΔΕ

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ- ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ, ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ

ΚΕΠΥΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ – ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)