ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ


lab

 

Στο ισόγειο των κεντρικών εγκαταστάσεων της Ένωσης λειτουργεί χημείο – εδαφολογικό εργαστήριο. Ειδικότερα το εργαστήριο προσφέρει τις υπηρεσίες του στους παραγωγούς που αναζητούν λύσεις και συμβουλές αφενός για την προστασία της καλλιέργειας τους και αφετέρου για την ενίσχυση του εδάφους προκειμένου να αποδώσει τα μέγιστα στο καλλιεργούμενο προϊόν. Συγκεκριμένα:

  • Αναλύσεις εδάφους και νερού άρδευσης
  • Σε συνεργασία με ιδρύματα και πιστοποιημένους φορείς προβαίνουμε όπου κρίνουμε αναγκαίο σε φυτοπαθολογικούς ελέγχους και ελέγχους υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων.

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

ΜΟΝΟ τα στοιχεία μιας χημικής ανάλυσης μπορούν να καθορίσουν στην πραγματικότητα τις ανάγκες που υπάρχουν.

Η ανάλυση του εδάφους δίνει στον αγρότη- καλλιεργητή την δυνατότητα να έχει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα με τον πιο οικονομικό τρόπο, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.

  • Το εργαστήριο μας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για αξιόπιστα αποτελέσματα.
  • Η ανάλυση εδάφους έχει προσιτή τιμή.
  • Ειδικές τιμές για τους πελάτες μας.
  • Η ανάλυση εδάφους είναι έτοιμη στο εργαστήριο μας σε 3 εργάσιμες ημέρες.