ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ


dimopratirio

 

Στην Ένωση λειτουργεί δημοπρατήριο νωπών οπωροκηπευτικών. Οι αγρότες προσκομίζουν την παραγόμενη ποσότητα των προϊόντων τους στο Συνεταιρισμό ο οποίος διενεργεί έλεγχο των προϊόντων και τα ταξινομεί ανάλογα με το είδος και την ποιότητα. Ακολουθεί η δημοπράτηση των προϊόντων και η προώθηση τους στην εσωτερική εγχώρια αγορά.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Η επιλογή μας αυτή ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα νέα δεδομένα και στις ανάγκες εξυγίανσης ολόκληρης της διαδικασίας που αφορά τη δημοπρασία, διακίνηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων. Διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο συνθήκες διαφάνειας, κανόνες λειτουργίας και παραμέτρους στον τρόπο δημοπράτησης σε όφελος των παραγωγών:

  • Ηλεκτρονική ζύγιση
  • Τιμή εκκίνησης Δημοπρασίας
  • Ποιοι μπορούν να Δημοπρατούν
  • Τρόπο, χρόνο πληρωμής
  • Κάρτα πληρωμής, αυτόματης μεταφοράς και ανάληψης χρημάτων
  • Κανόνες διασφάλισης του Δημοπρατηρίου και του Παραγωγού
  • Ηλεκτρονική, αυτόματη τιμολόγηση

Μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής προβλέπεται για το επόμενο διάστημα η δυνατότητα δημοπρασίας από απόσταση και εντάσσεται στα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασμού για εφαρμογή πλήρως του συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου.

Με μια νέα αντίληψη αλλάζουμε τα δεδομένα, οικοδομούμε τους Συνεταιρισμούς Νέας Γενιάς.

Στηρίζουμε τον παραγωγό, την τοπική οικονομία και κοινωνία.