ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ


Λειτουργεί σε ιδιόκτητο κτίριο στο 1ο χλμ της επαρχιακής οδού Ιεράπετρας- Αγίου Νικολάου και αποτελείται από τις μονάδες:

  1. Οικόπεδο εμβαδού 300m² όπου είναι εγκατεστημένες 5 δεξαμενές 50 τόνων εκάστη
  2. Ισόγειο κτίσμα 700,00m² της κύριας δραστηριότητας
  3. Ισόγειο υπόστεγο εμβαδού 500m² σαν αποθηκευτικός χώρος
  4. Μηχανολογικός εξοπλισμός σε άριστη κατάσταση

Η δραστηριότητα της τυποποίησης έχει ως κύριο προϊόν το ελαιόλαδο σε διάφορες συσκευασίες από 0,50 έως και 5 λίτρα.

Περιλαμβάνει σαν κύριο εξοπλισμό:

  1. Δεξαμενές αποθήκευσης του ελαιολάδου
  2. Τμήμα διαυγάσεως – λαμπικαρίσματος
  3. Τμήμα συσκευασίας
  4. Τμήμα τοποθέτησης φιαλών σε αρτοκιβώτια

Το συγκρότημα έχει δυναμικότητα τυποποίησης 5.000 λίτρων την ώρα.