ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ


epixeirisi1 epixeirisi

 

Η ΕΑΣ Ιεράπετρας ιδρύθηκε το 1932, σκοπός της η στήριξη  του αγροτικού εισοδήματος και η παρέμβαση στις τιμές των προϊόντων, που διαχειρίζεται προς όφελος του παραγωγού, εκφράζοντας έτσι, εναρμονισμένη στα σύγχρονα δεδομένα, τη συνεταιριστική ιδέα.

Η Ένωση Ιεράπετρας συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής της περιοχής μας και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Είναι μέλος της ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΚΣΟΣ, της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ, της COOP και σε μια σειρά άλλους Συνεταιριστικούς Φορείς. Συμμετέχει στην Διεπαγγελματική Ελαιολάδου και Εσπεριδοειδών. Συμμετέχει ενεργά για τη δημιουργία Διεπαγγελματικής στο χώρο των Κηπευτικών.

Η Ένωση διευρύνει και αναπτύσσει τις δραστηριότητές της οι οποίες καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα από την παραγωγή των προϊόντων, την μεταποίηση έως και την παράδοση στο τελικό καταναλωτή παρέχοντας παράλληλα στα Μέλη του όλα τα απαραίτητα Γεωργικά Εφόδια (λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά, αρδευτικά συστήματα, ωφέλιμα κλπ).

Στα πλαίσια της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Ένωσης για εξωστρέφεια προχωράνε οι διαδικασίες για την παραπέρα δραστηριοποίηση στο χώρο των κηπευτικών και του ελαιολάδου.

Ο Συνεταιρισμός και οι εγκαταστάσεις της Ένωσης είναι πιστοποιημένες βάση των προτύπων ISO 22000.

Έχει λάβει πιστοποίηση των τοπικών προϊόντων με το σήμα «ΚΡΗΤΗ».

Εφαρμογή και πιστοποίηση ολοκληρωμένης διαχείρισης και συστημάτων ποιότητας Agro 2.1, 2.2.

Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης για την Ποιότητα EN ISO 9001:2008 και για την Ασφάλεια των Πληροφοριών EN ISO 27001:2005 για παροχή υπηρεσιών στον Αγροτικό Τομέα-Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών Ιεράπετρας.

 

ΣΥΝ/ΣΜΟΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Στην περιοχή δραστηριοποιούνται 26 συνεταιρισμοί, που έχουν 6.750 φυσικά μέλη, από αυτούς 14 ενεργοί. Στα πλαίσια της Ένωσης ιδρύθηκε και λειτουργεί οργάνωση παραγωγών ελαιολάδου με μέλη τα φυσικά πρόσωπα των Συν/σμών Μελών της καθώς και  Ομάδα Παραγωγών (Ο.Π.) Κηπευτικών.